porno porno izle hd porno sikis

2014 YILI GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER

Gerçekleşen Faaliyetler;


1) Doğal kaynak rehabilitasyonu kapsamında; 4744 ha. toprak muhafaza tesisi, 782 ha. toprak muhafaza bakımı, 70 ha. mera ıslahı faaliyeti ve 1528 ha. rehabilitasyon gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar devam etmektedir.


2) Mikrohavza Planlama Faaliyetleri kapsamında; 13 MH'dan 9'unun planı ve plan ekleri tamamlanmıştır. Kalan 4 mikrohavzanın (Olur-Merkez, Tortum-Kuzey, İspir-Kuzey ve Şenkaya) arazi çalışmaları tamamlanmış olup verilerin derlenmesi işi yapılmaktadır.


3) İzleme ve Değerlendirme faaliyetleri kapsamında; Tortum-Kuzey MH'da sediment istasyonu kurulmuş ve dere üzerinde ölçümler başlatılmıştır.  Toprak Erozyonu ve vejetasyon izleme ile ilgili çalışmalar 8 MH da tamamlanmıştır. Sosyo-ekonomik durum analizleri 12 MH için yapılmıştır.


4) 3 ayrı sahada gerçekleştirilecek olan Çığ Kontrolu Tesis faaliyetleri kapsamında; ihaleler yapılmış olup, 2 sahanın çığ kontrol yapılarının inşası faaliyetleri başlamıştır. Çoruh havzasının  %95 inin çığ etüdü tamamlandı.


5) Erzurum ili Oltu ilçesinde ekosistem tabanlı orman amenajman planı yapımı işinin arazi çalışmaları tamamlanmıştır, büro faaliyetleri 2015 yılında tamamlanacaktır.


6) ORKÖY faaliyetleri kapsamında; tarım kredi kooperatiflerinden temin edilen 1480 adet arılı kovan ve ayrıca elektroşoklu çit sistemi köylülere dağıtılmıştır. Bunun yanında 91 adet güneş enerjili su ısıtma sistemi kurulmuş, 18 köylüye seracılık desteği verilmiştir.


7) Projenin eğitim faaliyetleri kapsamında; Trabzon'da Çığ tehlike haritası yapımı ile ilgili bir çalıştay, Erzincan ilinde çiftçi gezisi ve eğitimi, Erzurum'da amenajman planlarına nehir havzalarında yapılan işlerin entegre edilmesi ile ilgili bir çalıştay düzenlenmiştir. Erozyon Kontrolü subesi için görsel eğitim materyali alınmıştır. Hindistan'a yönelik bir eğitim gezisi düzenlenmiştir.


8) Odun dışı ürün envanter çalışmaları tamamlanmıştır.


9) Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce yürütülen pazar araştırması faaliyetleri kapsamındaki çalışmalar tamamlanmış, raporlar hazırlanmıştır.

 

10) DSİ Genel Müdürlüğünce, sel ve nehir sedimentasyonu kontrol çalışmaları tamamlanmıştır.

 

11) Artvin'de 9, Bayburt'ta 3 köyde küçük ölçekli sulama altyapısının iyileştirilmesi çalışmaları başlatılmıştır.


FOTOĞRAFLAR

Mikro Havza Planlama Toprak Muhafaza Ve Havza Islahı Mera Çığ Gelir Getirici Faaliyetler Sel ve Nehir Sedimentasyonu Kontrolü
travesti, ankaratravesti, ankara travestileri, istanbul travestileri, eski�ehir travestileri, kayseri travestileri, izmir travestiler, gaziantep travestileri, travesti escort, travesti siteleri takip�i kazan sex hikayeleri premium account