porno porno izle hd porno sikis

Vejetasyon İzleme

Çoruh Nehri Havzasında aşırı ve yanlış arazi kullanımı sonucu orman ve mera alanları azalmış, neticesinde erozyon, çölleşme ve biyoçeşitliliğin ve karbon yutaklarının azalması fakirliği tetiklemiştir.

 

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında başta erozyon olmak üzere biyoçeşitlilik, karbon tutulumu ve verim artırımı (özellikle hayvancılık için meralar) amacıyla vejetasyona ait birçok göstergelerin izlenmesi ve değerlendirilerek çözüm önerileri getirilecektir.

 

Vejetasyonun izlenmesi sürecinde kendini yenileyebilen, niteliksel ve niceliksel teknikleri içeren ve doğal kaynaklara ilişkin bilgi gereksinimi duyan tüm kuruluşların ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve veri alış verişi sağlayabilecek modeller seçilmiştir.

 

Bu amaçla, daimi ve geçici deneme alanları kurulacak, modellere ait göstergeler  toplanacak, analizleri yapılacak, elde edilen sonuçların, CBS/Uzaktan Algılama/Jeoistatistik teknikleri kullanarak sentezleri gerçekleştirilecektir.  Vejetasyonun izlenmesi ve değerlendirilmesi için öncelikle mevcut durumun ortaya konulması gerekmektedir. Daha sonrasında belirli zaman aralıklarında vejetasyon izlenecek, değerlendirilecek ve her safhasında hem erozyon önlemleri olmak üzere hem de bölge halkının refah düzeyinin artıılmasına yönelik çözüm önerileri sunulacaktır.

 

 

Vejetasyon izleme ve değerlendirmede kullanılacak olan modeller ve bu modellerin hazırlanacağı veri tabanları

 

Vejetasyon İzleme Amacı

İzlemede Kullanılacak Niteliksel Teknik

İzlemenin Yapılacağı Veri Tabanı

Kuruluşlar Tarafından Takip Edilen Veri Tabanı

Erozyonla Mücadele

RUSLE C Faktör

CBS , Uzaktan Algılama ve Fotogrametrik Yazılım, Jeoistatistik Programı

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele, Erozyon Risk Haritaları VT

Biyoçeşitlilik

Simpson, Shannan Winner ve Biyoçeşitlilik İndeksi

CBS , Uzaktan Algılama ve Fotogrametrik Yazılım, Jeoistatistik Programı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı; Biyoçeşitlilik İzlenme Birimi,

OGM; Orman Ekosistemlerinin İzlenmesi

Çölleşme

NDVI

CBS , Uzaktan Algılama ve Fotogrametrik Yazılım, Jeoistatistik Programı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı; CORINE

Biyokütle-Karbon Tutulumu

Yerüstü ve Yeraltı Biyokütle Hesabı

CBS , Uzaktan Algılama ve Fotogrametrik Yazılım

 

Verim Artımı

Hacim Hesaplamaları

CBS , Uzaktan Algılama ve Fotogrametrik Yazılım, Jeoistatistik Programı

OGM; Orman Bilgi Sistemi, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı; Ulusal Mera Kullanım ve Yönetim Projesi


FOTOĞRAFLAR

Mikro Havza Planlama Toprak Muhafaza Ve Havza Islahı Mera Çığ Gelir Getirici Faaliyetler Sel ve Nehir Sedimentasyonu Kontrolü
travesti, ankaratravesti, ankara travestileri, istanbul travestileri, eski�ehir travestileri, kayseri travestileri, izmir travestiler, gaziantep travestileri, travesti escort, travesti siteleri takip�i kazan sex hikayeleri premium account