porno porno izle hd porno sikis

Köylülerin Yaşamının/Geçiminin İyileştirilmesi

Köylülerin yaşamının/geçiminin iyileştirilmesi

 

1 ) Küçük ölçekli sulama altyapısının iyileştirilmesi, çiftlik havuzu, küçük toprak rezervuarı, boru hattı, kanal rehabilitasyonu ve damlama sulama. Tüm bunlar İÖİ’ler ve TRGM tarafından uygulanacaktır.

 

2 ) Gelir yaratıcı faaliyetler, Hayvancılığın geliştirilmesi (yem bitkisi üretiminin artması ve ahır şartlarının iyileştirilmesi), Tarımın geliştirilmesi (meyve yetiştiriciliğini iyileştirme, seracılık ve tarla demonstrasyonları)  ve  Tarım dışı gelir yaratma (arıcılık ve tanımlanmamış faaliyetler).OGM-ORKÖY seracılığın teşvik edilmesi ve arıcılıktan sorumlu olurken TÜGEM diğer faaliyetleri yürütecektir. Tüm bu faaliyetler faydalanıcıların işgücü katkılarını gerektirmektedir.

 

3 ) Odun tüketimini azaltan uygulamalar, Güneş enerjisi ile su ısıtma, Isı etken soba ve pilot düzeyde mini-hidroelektrik sistemi.Tüm bu faaliyetler OGM-ORKÖY tarafından yürütülecektir. 

 

4 ) MHlara hizmet edecek pazarlama yardımı, TRGM tarafından gerçekleştirilecek olan Pazar araştırması ve fizibilite çalışmaları.


Alt-proje B’deki Faaliyetler ve Sorumlu Kurum

 


 

B 


 

 

Köylülerin
  yaşamının/geçiminin iyileştirilmesi faaliyetleri
 


 

 

 


 

 

Kurum


 

 

B.1


 

 

Küçük ölçekli sulama altyapısının
  geliştirilmesi


 

 

Amaç: Yem
  bitkisi üretimini arttırma, meyve, sebze ve çiçek gibi yüksek karlı
  mahsullerin ve seracılık faaliyetlerinin tanıtılması için sulama için
  istikrarlı su kaynağı temin edilmesi ve sulanan alanın genişletilmesi.


 

Faaliyetler: Havuz ve toprak kanal gibi mevcut sulama
  tesislerinin yatak oluşturma, boru geçirme, damlama sulamanın başlatılması
  gibi yöntemlerle iyileştirilmesi ve/veya rehabilitasyonu. 


 

 

 


 

 

B.1.1


 

 

Çiftlik havuzu


 

 

 


 

 

İÖİ


 

 

B.1.2


 

 

Küçük toprak rezervuarı


 

 

 


 

 

B.1.3


 

 

Boru hattı - B.1.3.1(φ250mm); B.1.3.2
  (φ300mm); B.1.3.3 (φ400mm)


 

 

 


 

 

B.1.4


 

 

Kanal rehabilitasyonu


 

 

 


 

 

B.1.4.1(30x25cm);  B.1.4.2 (38x25cm);  B.1.4.3 (51x34cm);  B.1.4.4 (30x40cm)


 

 

 


 

 

B.1.5


 

 

Damlama sulama


 

 

 


 

 

B.2


 

 

Gelir getirici faaliyetler


 

 

 


 

 

 


 

 

B.2.1


 

 

Hayvancılığın geliştirilmesi (Yem
  üretimi, ahır şartlarının iyileştirilmesi)


 

 

Amaç:
  Doğal bitki örtüsüne (tomurcuk ve sürgünler) ağır zararlar veren erken
  otlatmayı kıştan bahara kadar yeterli hayvan yemi sağlayarak azaltmak.


 

Faaliyet:


 

(Proje girdisi) Ekilecek arazinin sulama
  tesisine sahip olması şartıyla, yem bitkisi olarak bir ekimde dört çeşit
  tohum ekimi.


 

(Faydalanıcının
  katılımı) Toprak hazırlama, tohum ekme, sulama, hasat vb gibi işgücü katkısı.


 

Amaç: Hayvanların
  hijyen ve beslenme şartlarının iyileştirilerek üretkenliğinin artırılması.


 

Faaliyetler: Geleneksel barınma
  şartlarının havalandırma, aydınlatma, boyama, hijyenik su tedariki,
  iyileştirilmiş beslenme ünitesi ve sıcaklık kontrolü ile iyileştirilmesi için
  gerekli materyal ve ekipmanın sağlanması; süt sağma aletlerinin sağlanması.


 

 

TÜGEM        


 

 

B.2.2


 

 

Tarımın Geliştirilmesi:


 

 

Amaç: Proje
  alanının özel ürünleri olma potansiyeli olan meyve, sebze ve çiçeklerin teşvik edilerek tarım karlılığının
  artırılması.


 

Faaliyetler: Tohum, fidan ve diğer tarım
  girdileri gibi materyalin sağlanması.  


 

 

TÜGEM/ORKÖY


 

 

(Bahçe iyileştirmesi; Sera teşviki;
  Demonstrasyon, vb)


 

 

Amaç: Mahsulleri
  çeşitlendirip, üretim süresini uzatarak ve üretim miktarını arttırarak tarım
  verimliliği ve karlılığının artırılması.


 

Faaliyetler:


 

(Proje girdisi) Seracılık (500m2) için gerekli olan materyallerin
  sağlanması.


 

(Faydalanıcının katılımı) Toprak hazırlama ve sera
  kurulması için işgücü katkısı.


 

Amaç:  Yeni getirilen tekniklerin uygulama ve
  demonstrasyonunun yanı sıra çiftçilerin teknik eğitimi için yerler
  oluşturulması.   


 

Faaliyetler: Çiftlik girdilerinin halk arasından seçilen
  kendi tarım arazileri için işbirliği yapacak çiftçilere verilmesi (her bir
  eğitim oturumu için uygulayıcı kurumlar ekipman getirecektir).


 

 

B.2.3


 

 

Tarım dışı gelir yaratma (Arıcılık, vb.)


 

 

Amaç: Tarım
  ve hayvancılık dışında alternatif gelir kaynakları geliştirilmesi.


 

Faaliyetler: Materyal ve ekipman sağlanması (arı kovanı,
  kraliçe arı, işçi arılar, yuva çerçevesi ve araçlar. Bu malzemeden 20 set 1
  ünite yapmaktadır); arıcılık üzerine teknik eğitim sağlanması.


 

 

ORKÖY


 

 

B.3


 

 

Odun tüketimini azaltan uygulamalar


 

 

 


 

 

 


 

 

B.3.1


 

 

Güneş enerjisiyle su ısıtma sistemi


 

 

Amaç: Yerel
  halkın pişirme, yıkama, banyo vb amaçlı kullandığı odun tüketimini azaltarak
  geri kalan ormanların daha da bozulmasının önlenmesi.


 

Faaliyetler: Çatılara yerleştirilecek
  güneş paneli sistemi ile su ısıtma üniteleri sağlanması


 

 

ORKÖY


 

 

B.3.2


 

 

Isı etken soba


 

 

Amaç: Yerel
  halkın pişirme, yıkama, banyo vb amaçlı kullandığı odun tüketimini azaltarak
  geri kalan ormanların daha da bozulmasının önlenmesi.


 

Faaliyetler: Daha fazla ısı etkenliği olan ve ısıtmanın yanı sıra pişirme özelliği de
  bulunan geliştirilmiş soba verilmesi.


 

 

B.3.3


 

 

Pilot seviyede mini-hidroelektrik sistem


 

 

Amaç: Ulusal
  enerji hizmeti sağlayan kuruma elektrik tarifesinin ödenmeyerek tasarruf
  edilmesi.


 

Faaliyetler: Uygun su kaynağı ve yükseklikte olan yerlere
  küçük ölçekli hidroelektrik dinamo ünitelerinin kurulması; Üretilen
  elektriğin satışı fırsatıyla beraber sahipliğinin ve işletmesinin topluma ait
  olması.


 

 

B.4


 

 

Çoklu MH’lere hizmet eden pazarlama
  yardımı


 

 

 


 

 

 


 

 

B.4.1


 

 

Pazar araştırması ve fizibilite
  çalışmaları


 

 

Amaç: Çoruh
  Nehri Havzasının pazarlama projelerinin maddeleştirilmesi konusunda
  profesyonel analiz tarafından desteklenen bu tür bir çalışmasının olmayışının
  yanı sıra ne başarılı ne de başarısız projeler için yeterli bilgi toplanmış
  olması ve geçmişe dönük değerlendirmelerin yetersizliğine dayanarak ürünlerin
  pazarlanması için temel bilgi detayları sağlanması.


 

Faaliyetler: Tüm havza seviyesinde özel
  ürün olmak için yüksek potansiyeli olan ürünlerin belirlenmesi (İspir’in
  fasulyeleri, Yusufeli ve Uzundere’nin mevsim sonu meyveleri gibi); satış
  promosyonu ve üç yüksek potansiyele sahip ürüne kadar pilot tesislerde
  fiziksel yatırım üzerine fizibilite çalışması yürütülmesi; pazar araştırması
  ve F/Ç sonuçları üzerine topluluklarla çalıştay yapılması, ilgili özel firmalarla
  uyum desteği ve IPARD gibi dış fon kaynakları bağlantıları.


 

 

TÜGEM


 

  


FOTOĞRAFLAR

Mikro Havza Planlama Toprak Muhafaza Ve Havza Islahı Mera Çığ Gelir Getirici Faaliyetler Sel ve Nehir Sedimentasyonu Kontrolü
travesti, ankaratravesti, ankara travestileri, istanbul travestileri, eski�ehir travestileri, kayseri travestileri, izmir travestiler, gaziantep travestileri, travesti escort, travesti siteleri takip�i kazan sex hikayeleri premium account