porno porno izle hd porno sikis

Küçük Ölçekli Sulama Altyapısının İyileştirilmesi

 

Çiftlik havuzu, küçük toprak rezervuarı, boru hattı, kanal rehabilitasyonu ve damlama sulama. Tüm bunlar İÖİ’ler ve TRGM tarafından uygulanacaktır.

 

 

 

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA ALTYAPISININ İYİLEŞTİRİLMESİ ÇALIŞMALARI

 

Çoruh Nehri Havza Rehabilitasyon Projesi’nin üç alt projesinden biri olan Köylülerin Yaşam Koşullarının İyileştirilmesi (Alt-Proje B), proje uygulama sahasındaki yerel halkın sosyal ve ekonomik geçim şartlarının iyileştirilmesi, projenin önemli bir bileşenidir. Bu bileşen, proje kapsamında yapılacak çalışmaların başarıya ulaşması, projenin uygulanacağı sahalardaki fakir ve dar gelirli halkın ekonomik ve sosyal yaşam standartlarının iyileştirilmesine katkıda bulunabilecek teknik ve sosyal içerikli uygulamaların yapılması böylelikle halkın projeye katılımının, desteğinin sağlanması, amacıyla projeye dahil edildiği görülmektedir.   Bu nedenle seçilen havzalarda yaşayan insanların yaşam ve geçim şartlarının iyileştirilmesi önem arz etmektedir.

 

Sulama Uzmanlığı danışmanlık hizmeti, S1-B Danışmanlık Hizmetleri kapsamındaki 4 dört alt-danışmanlıktan biridir. Bu alt-danışmanlık hizmeti, proje uygulama ve özellikle de Alt-Proje B “Geçim Kaynaklarının İyileştirilmesi” çalışmalarının sulama konularına destek sağlayacaktır. Bu çerçevede, danışmanlık proje uygulamalarının yönlendirilmesini ve uygulamaların proje amaçları doğrultusunda gerçekleştirilmesini sağlamaya yönelik teknik hizmetlerin tatbik edilmesi maksadıyla proje uygulayıcılarına teorik ve pratik hizmet desteği temin edilmesi öngörülmektedir.

 

Teklif çağrısında, Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında toplam 38 köyde 3356 hektar tarım arazisinin sulanmasını sağlayacak olan, yapılması planlanan küçük ölçekli sulama tesisleri şu şekilde belirtilmiştir:

 

a) Herbiri  400m3 su biriktirecek kapasitede 2 adet su toplama havuzu inşaası

b) Su depolama hacmi 42.300 m3 olan bir adet gölet inşaası,

c) 25.750 uzunluğunda muhtelif çapta boru döşenmesi,

d) 106.000m uzunluğunda sulama kanalı rehabilitasyonu (beton kanal inşaası)

e) 4 köyde toplam 20 hektar tarım arazisini sulayacak   damla sulama tesisleri kurulması.

 

2012 yılında ÇNHRP kapsamında bulunan Artvin-Yusufeli MH (MC-03), Bayburt-Masat MH (UC-03), Erzurum-İspir(UC-14) ve Erzurum-Oltu MH (OL-04) olmak üzere 4 mikro havzada proje çalışmalarına başlanmıştır. Bu mikro havzalarda proje kapsamında bulunan köylerde yapılan SOR-SAP-ÇÖZ toplantılarında köylüler tarafından sulama suyu temini talep edilen su kaynakları ve rehabilitasyonu yapılması talep edilen sulama arkları gezilerek etüt edilmiş ve her köy için sulama suyu temini konusunda yapılması gereken imalatlar, miktarları tespit edilerek yaklaşık maliyetleri hesaplanmıştır.

 

2013 yılında Bıçakçılar(MC-06), Veliköy (BT-03),  Camili (LC-07), Taht (UC-11), Uzundere(TR-06) ve Olur-Merkez (OL-11) mikro havzalarında proje çalışmalarına başlanacaktır.

 

Sulama tesislerinin inşası Erzurum, Bayburt ve Artvin İl Özel İdareleri ile Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecektir.

 

ÇNHRP  kapsamında bulunan küçük ölçekli sulama altyapısının iyileştirilmesi konusunda yapılacak çalışmalardan örnekler aşağıdaki resimlerde  sunulmuştur.
FOTOĞRAFLAR

Mikro Havza Planlama Toprak Muhafaza Ve Havza Islahı Mera Çığ Gelir Getirici Faaliyetler Sel ve Nehir Sedimentasyonu Kontrolü
travesti, ankaratravesti, ankara travestileri, istanbul travestileri, eski�ehir travestileri, kayseri travestileri, izmir travestiler, gaziantep travestileri, travesti escort, travesti siteleri takip�i kazan sex hikayeleri premium account